top of page
barak3.jpg

המרכז ההתפתחותי ענבל ברק

הקמת מרכז פעילות להורים וילדים בכפר סבא בהובלתה של ענבל ברק. 

 

תכנון ועיצוב: ספיר לוי מאורי

צילום: הילה עידו

bottom of page