top of page
r2.jpeg

משרדי חברת Radware

הקמת משרדים חדשים בהובלה אדריכלית חכמה של יהודית בן טובים. בנינו את חלל העבודה מרמת המעטפת לביצוע מלא, מרצפה לתקרה, מחיצות ותשתית.

 

תכנון ועיצוב: יהודית בן טובים

צילום: עוזי פורת

bottom of page